Service och installation

Låt oss installera dina vitvaror och köksstommar. Därefter finns vi med under hela färdigställandet samt åratal framåt.

Erbjudande

Installation på bygget

Våra installatörer kan vitvaror. Det är vad de arbetar med hela dagarna. Låt oss därför installera kyl, frys, tvättmaskin eller någon av de övriga produkter som upphandlats i projektet.

Elon Business har en stor flotta med servicebilar som snabbt kommer ut på varje ort i landet.

Vi är måna om att underlätta för övriga hantverkare och uppta minimalt med utrymme i tidplanen.

Erbjudande

Montering av kök och förvaring

Vårt kökskoncept Nordanro är särskilt lämpat för nyproduktion. Välj det koncept som passar dig bäst.

Vi hjälper dig att rita upp projektet och gör anpassningar efter era behov.

Vi erbjuder också smidig installation med så kort tid som möjligt på byggarbetsplatsen.

Erbjudande

Garantiservice

Elon Business har funnits på den svenska fastighetsmarknaden i decennier. Vi är din trygghet när det gäller att säkerställa långa garantiåtaganden.

Vi erbjuder garantiservice på våra egna varumärken Nordanro, Elvita och Canvac.

Vår personal felsöker, återställer eller byter ut under hela garantitiden.

Erbjudande

Hållbarhet i fokus

Självklart löser vi bortforsling och återvinning av de varor och det emballage som inte ska finnas kvar i fastigheten.

Elon är Nordens enda miljöcertifierade fackhandelskedja genom FR2000. I certifieringen ingår kvalitets- och miljöbitar men även andra viktiga delar av verksamheten såsom arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.

Jag hjälper dig med projektet

Jessica Söderlindh Elonbusiness

Jessica Söderlindh

Jay Mantri Qkfxq3x Ybi Unsplash