364 nya bostäder i Umeå - med kök från Nordanro

Umeå får 364 nya bostäder riktade till allt från unga till seniorer. Alla utrustas med kök från Nordanro, levererade och installerade av Elon.

Nordanro Umea

Lägenheterna ska byggas i den centrala stadsdelen Västteg. Det är Bostaden, ett allmännyttigt bostadsföretag, som ligger bakom den stora investeringen.

I planen ligger hyreslägenheter till unga under 25 år, seniorboenden för personer som är över 60 år gamla samt vårdboende.

Husen i området byggs i 4–6 våningar med underjordiskt garage. De 364 bostäderna är fördelade på ettor, tvåor, treor och fyror. Hela området beräknas stå klart 2024.

Nordanro Umea2

Byggföretaget som åtar sig projektet är Selbergs Entreprenad i Umeå som bygger både mindre och större projekt, bland annat bostäder, hotell och kontorslokaler.

En av Umeås lokala Elon-butiker är med som leverantör i projektet.

Morgan Ågren, inköp på Selbergs, berättar varför man har valt Elon:

Baserat på kvalitet, service och affärsmässighet är Elon vårt bästa möjliga val. Det är även en fördel att kunna gå igenom alla detaljer på plats istället för att behöva ta sig till en fabrik. Vi har kunnat besöka deras showroom och se produkterna i sin naturliga storlek vilket har underlättat när vi har tagit beslut relaterade till projektet.

Elons egna köksvarumärke Nordanro är också en av leverantörerna i det stora lägenhetsprojektet.

Patrik Nevalainen, Elon Vita Huset Ersboda i Umeå, delar med sig av hur passande det är att både Elon och Nordanro är delaktiga.

Det som är unikt med det här projektet är att det är så pass stort och att vi lokalt kan vara med och leverera. Att vi dessutom kan använda våra egna kök passar perfekt eftersom att vi på så vis kan vi leverera på en större skala.

Morgan från Selbergs förklarar styrkan i att använda Nordanro-kök i samtliga bostäder:

Fördelen är att vi kan ha en och samma kökstyp med ett stort urval av lösningar och produkter som uppfyller önskemålen hos både byggherre och hyresgäster.

Projektet påbörjas 2023 och de första leveranserna sker i höst. Leveranserna kommer fortsätta under 2024 och projektet beräknas vara klart i december 2024.

Nordanro Umea3